15.6.2020

Pyhäjärveltä Kimolan kanavalle merkityltä 1,8m väylältä puuttuu merkintä nimelliskulkusuunnasta, joka on pohjoiseen eli Pyhäjärveltä kanavan suuntaan.