Tässä osiossa esitetyt muutokset ja havainnot on tarkoitettu Kuusankosken veneilyseura ry:n julkaiseman veneilykartan hankkinelle lisätiedoksi ja -arvoksi.

Vastuu reittivalinnoista on kuitenkin aina aluksen päälliköllä.

 

15.6.2020

Pyhäjärveltä Kimolan kanavalle merkityltä 1,8m väylältä puuttuu merkintä nimelliskulkusuunnasta, joka on pohjoiseen eli Pyhäjärveltä kanavan suuntaan.

 

3.2.2021

 

Jokuen laituri
Hovinsaari
Metelinlahti väylä